W jakiej formie StartUp może rozliczać się z klientem?

Może to robić wystawiając faktury VAT lub (w przypadku prowadzenia sprzedaży detalicznej) wykorzystując kasę fiskalną. Jeśli rozpatrujemy przypadek rozliczania się z  pracownikiem – umowa zlecenie, rzadziej umowa o dzieło.