Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Kielcach

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK, s.2/05,

ul. Świętokrzyska 21 (2 piętro)

Bezpłatne SPOTKANIA INFORMACYJNE przez cały rok:

Marta Bogucka

marta.bogucka@inkubatory.pl
lub
biuro@aipkielce.pl

tel. 515 061 843
(pon-pt 9.00-16.00)

Pomocne materiały

Dane do faktury:

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa

NIP: 524-249-51-43

NIP UE: PL5242495143

REGON: 015690013

KRS: 0000199402

Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja