Kadra AIP Kielce

Partner Zarządzający AIP/Dyrektor Regionalny AIP

Sebastian Kolisz

Z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości związany od początku ich istnienia. Certyfikowany Instruktor Innowacji AIP oraz podstaw Blue Ocean Strategy. Tworzył od podstaw wszystkie inkubatory z sieci inkubatory.pl w Krakowie, czyli obecnie 6 AIP, kolejne w trakcie tworzenia. Zarządza regionem AIP Polska Południowo-Wschodnia (Kraków, Kielce, Rzeszów). Do tej pory AIP pod jego opieką pomogło ponad 1100 startupom. Honorowy Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie oraz Małopolskiego Studenckiego Forum Business Centre Club.

Manager AIP Kielce

Marta Bogucka

Prowadzi:

  • weryfikację pomysłów biznesowych
  • doradztwo dla przyszłych Startupów w AIP Kielce
  • spotkania informacyjne dot. programu AIP

oraz koordynuje dział wiedzy (szkoleń) oraz społeczności.

Dział Księgowy AIP Kielce

Izabela Targosz

Koordynuje całokształt działań związanych z księgowością, umowami oraz rozliczaniem podatku VAT

Lokalizacja