Jaką podmiotowość prawną posiada AIP?

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości posiadają status fundacji, co oznacza że ich działaniu przyświeca dany cel – w tym przypadku jest to krzewienie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i pomoc w rozwinięciu własnego przedsiębiorstwa.