Ile czasu można korzystać z pomocy w ramach AIP?

24 miesiące od momentu podpisania umowy z AIP. Po tym okresie umowa przestaje obowiązywać. Umowy mają 30 dniowy okres wypowiedzenia, skutkujący na koniec miesiąca.