Czym Inkubator różni się od Venture Capital?

W spółkach typu Venture Capital w zamian za swój pomysł oddajesz na stałe pewien określony procent udziałów inwestorowi. Ze strony Inkubatora nie występuje partycypacja w zyskach firmy, pobierana jest jedynie stała opłata o charakterze liniowym, niezależna od wysokości generowanych dochodów. Poza tym procedury uzyskania finansowania typu Venture Capital są bardzo długie i zbiurokratyzowane. U nas wystarczy zarys działania, ogólny pomysł.