Czy po wyjściu z Inkubatora ponoszę jakieś opłaty na rzecz AIP?

Nie. Fundacja AIP nie rości sobie żadnych praw do dóbr materialnych bądź niematerialnych wypracowanych przez firmy w okresie wsparcia.