Czy muszę napisać biznes plan?

Jeżeli takowy posiadasz, to bardzo dobrze, ale nie jest on konieczny. Wystarczy nam ogólny zarys działania, pomysł. Dobrze by było, gdyby był on poparty wstępnymi wyliczeniami spodziewanych przychodów, miał ustaloną grupę odbiorców, itd. Jeżeli uznamy, że rokuje na przyszłość, zajmiemy się resztą.