Czy muszę być studentem?

Nie. Działać w Inkubatorze może każda osoba, która ukończyła 16 lat, bez względu na to, czy studiuje, czy nie.