Czy można zatrudniać pracowników prowadząc działalność w AIP?

Tak, możliwe jest zatrudnianie w StartUp’ach pracowników na umowę o dzieło oraz umowę zlecenie. Wszystkie potrzebne dokumenty stworzy dla firmy Dyrektor AIP Kielce