Czy można przystąpić do AIP, gdy chce się prowadzić działalność w mieście/województwie, gdzie nie ma biura AIP?

Jest to możliwe. Fizycznie należy się pojawić w biurze Inkubatora jedynie w celu podpisania umowy uczestnictwa oraz spotkań StartUp KickOff. Pozostałe kwestie można załatwiać za pomocą poczty elektronicznej oraz trakcyjnej i telefonu