Czy mogę wyjść z Inkubatora kiedy chcę?

Tak, po uregulowaniu płatności z Inkubatorem można wyjść w każdej chwili. Wypowiedzenie zgodnie z przepisami prawa staje się skuteczne po 30 dniach roboczych. Istnieje także możliwość zawieszenia własnej działalności na okres do 3 miesięcy, bez potrzeby opuszczania AIP Kielce. Po tym okresie swoją działalność można prowadzić dalej bez potrzeby podpisywania jakichkolwiek zobowiązań.