Czy mogę odpisać sobie koszty działalności firmy?

Tak, firma może odpisywać koszty prowadzenia swojej działalności od podatku zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Trzeba jednak pamiętać, aby wydatki realnie zostały poniesione na działalność firmy. Muszą być także udokumentowane fakturami VAT lub innymi stosownymi dokumentami księgowymi.