Czy istnieje możliwość wglądu w bazę firm korzystających z usług AIP?

Ogólna baza firm znajduje się w Internecie na naszej stronie www.aipkielce.pl w zakładce „Nasze firmy”. Po podpisaniu umowy z AIP, czyli założeniu własnej firmy i staniu się Uczestnikiem Programu, każda osoba ma dostęp do bazy firm korzystających z usług inkubatora, listy mailingowej obejmującej wszystkich pracowników AIP oraz innych przedsiębiorców, a także forum internetowego. Założeniem Fundacji jest umożliwianie firmom jak najlepszego kontaktu i realizowanie wzajemnych zleceń, czemu służyć mają m.in. spotkania networkingowe.