Czy i jak AIP promuje swoje firmy?

Firmy korzystają z promocji na stronie www.inkubatory.pl oraz na stronie www.aipkielce.pl i prowadzonych FunPage.  Firmy mogą wykorzystywać logo AIP. Ponadto AIP Kielce posiada swój dział Public Relations, dzięki któremu prowadzi promocję firm w mediach, na targach, w czasie szkoleń. Bardzo ważna jest tu współpraca pomiędzy StartUp’em a AIP – udostępnienie materiałów z informacjami o firmie.