Czy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i inne inkubatory to ta sama inicjatywa?

W Polsce istnieje wiele różnych inkubatorów przedsiębiorczości, jednak inicjatywy te nie są ze sobą powiązane. Największą i najprężniej działająca jest sieć Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, sygnowana dokładnie taką nazwą.