Czy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zajmie się księgowością w mojej firmie?

Oczywiście, że TAK. Wszelkie formalności za Uczestnika wykonuje AIP. Uczestnik nie musi prowadzić księgowości w postaci wymaganej przez urząd skarbowy.  Zalecane jest co najwyżej, aby prowadził własną mini księgowość, tzn. zapisywał sobie wydatki i wpływy celem własnej samokontroli przychodów i kosztów.