Czy AIP pomaga w znalezieniu klientów?

Połączenie potencjałów partnerów Preinkubatora, autorytetu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz aktywności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości gwarantuje przyciąganie różnych klientów do firm kiełkujących w ramach AIP. Do tego warto dodać liczne konferencje, spotkania ze światem biznesu, targi, eventy, które partnerzy organizują lub w których uczestniczą. Te działania przyciągają potencjalnych klientów oraz ułatwiają Uczestnikom Programu w prowadzeniu skutecznych akcji marketingowych. Oprócz tego, Przedsiębiorcy mogą znaleźć klientów wśród innych Uczestników Wsparcia i korzystać na przykład z wymiany barterowej.