Czy AIP finansuje szkolenia dla firm?

Nie. AIP zajmuje się pozyskiwaniem firm, które będą nieodpłatnie prowadzić szkolenia dla StartUp’ów lub też szkoli swoich własnych pracowników, którzy potem przekazują wiedzę StartUp’om oraz pozostałym pracownikom.